PRO-AQUA CZ, s.r.o. - Realizace a dodávky vodohospodářských zařízení

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Reference společnosti PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Čistírny odpadních vod

Čerpací stanice odpadních vod

Vodárny

2021

ČOV Dobrovíz - mechanické předčištění

Popis Realizace přeložky části stoky splaškové kanalizace (přítoku na ČOV) a dostavby objektu mechanického předčištění

Investor Obec Dobrovíz

ČOV Pomezí nad Ohří

Popis Rekonstrukce ČOV - dodávka a montáž technologického zařízení

Investor ARMEX Oil s.r.o., Děčín

ČOV Tlučná

Investor Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Naše firma Výměna trubního propojení

ČS Radobýl

Popis Výměna čerpadel a armatur

Gen. dodavatel KSB-pumpy a armatury s.r.o., Praha

ČSOV Hrobce

Popis Rekonstrukce technologie

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

Naše firma Celková rekonstrukce technologie včetně potrubí a výměny čerpadel

ČSOV Pozorka Dubí

Popis Rekontrukce výtlaků a armatur, výměna čerpací techniky

Gen. dodavatel KSB-pumpy a armatury s.r.o., Praha

ČSOV Varnsdorf Hrádek

Popis Rekonstrukce technologie

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

Naše firma Instalace čerpadel vč. nerez potrubí a armatur, elektroinstalace vč. jištění

Podlažice - vrty V3 a V7

Popis Rekonstrukce vrtů

Naše firma Dodávka a montáž technologického zařízení

Gen. dodavatel KSB-pumpy a armatury s.r.o., Praha

ÚV Krásný Les KR1

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

Naše firma Instalace kontinuálního analyzátoru, UV lampy, rekonstrukce elektroinstalace

ÚV Zahrádky

Investor Sčvk, a.s.

Naše firma Dodávka a montáž armatur a čerpadel pro technologii čerpání, oprava potrubního propojení technologie usazovacích nádrží prací vody

VDJ Jablonec nad Nisou Rýnovice starý

Popis Oprava technologie - oprava potrubí a armatur

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

VDJ Velké Hamry

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Naše firma Oprava potrubních propojení a armatur

VDJ Zahořany

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Naše firma Oprava potrubí a armatur v manipulační a měřící komoře

Vrt Tuhaň, Domašice

Popis Úprava průzkumného vrtu na trvalý provoz

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

Naše firma Technologické vystrojení vrtu včetně elektroinstalace

2020

Chabařovice - jezero Milada - centrální kanalizace

Popis Realizace technologických dodávek stavby

Gen. dodavatel REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

ČOV Kadaň - zřízení centrální kompresorovny

Popis Potrubní propojení kompresorovny

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

ČOV Liberec

Popis Výměna čerpadel na selektory

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

Naše firma Výměna čerpadel včetně úpravy elektroinstalace a SW

ČOV Žatec

Popis Výměna potrubí odtahu surového kalu

Naše firma Dodávka a montáž technologického zařízení

Gen. dodavatel LK Pumpservice s.r.o., Praha

ČSOV Chrást

Popis Vystrojení technologie

Gen. dodavatel PVC TVAR s.r.o., Radnice

ČSOV Most - Velebudice

Popis Oprava potrubí, armatur a elektroinstalace

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

ČSOV Most - Velebudice

Popis Oprava potrubí, armatur a elektroinstalace

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

ČSOV Nýřany

Popis Výměna potrubního propojení včetně armatur v suché jímce

Investor Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Lyckeby Amylex - "SO05 - odvod pěny z flotační jednotky"

Popis Dodávka a montáž technologie zkapalnění pěny z flotačních jednotek v objektu SO 05 a vnitřních potrubních propojení

Investor LYCKEBY AMYLEX, a.s., Horažďovice

ÚV Bedřichov - čerpadla pro injektory

Popis Rekonstrukce ÚV - výměna elektromotorů a čerpadel pro CO2a přívodních kabelů a potrubí

Gen. dodavatel KSB-pumpy a armatury s.r.o., Praha

VDJ Jablonec nad Nisou Střelnice

Popis Oprava technologie - oprava potrubí, armatur a elektroinstalace

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

VDJ Slunečná

Popis Oprava strojní technologie

Investor Severočeská servisní a.s., Teplice

VDJ Teplice Doubravka nový

Popis Oprava strojní a elektro technologie

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

2019

ČOV Cvikov

Popis Instalace zahušťovacího zařízení a doplnění technologie

ČOV Libochovice - rekonstrukce

Investor Severočeská vodárenská společnost a.s.

Naše firma Technologické vystrojení ČOV - strojní a elektro, sanace aktivačních nádrží

Gen. dodavatel MAX BIULDING s.r.o, Liběšice

Litoměřice, VDJ Radobýl

Popis Rekonstrukce VDJ

Investor Severočeská vodárenská společnost a.s.

Naše firma Sanační práce, technologické vystrojení VDJ včetně elektro

Realizace 11/2018 - 12/2019

Gen. dodavatel Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s., Ústí nad Labem

Lovečkovice, VDJ Touchořiny

Popis Rekonstrukce VDJ - dodávka a montáž strojní technologie

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Lyckeby Amylex - "SO05 nakládání s OV zdrtková věž" - 2. etapa

Popis Dodávka a montáž technologického zařízení

Investor LYCKEBY AMYLEX, a.s., Horažďovice

VDJ Stříbrníky

Popis Rekonstrukce VDJ

Investor Severočeská vodárenská společnost a.s.

Naše firma Dodávka a montáž technologických zařízení včetně elektroinstalace

Gen. dodavatel REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

2018

ATS Staré Splavy - ČOV Staré Splavy

Popis Instalace ATS a rekonstrukce elektroinstalace na ČOV Staré Splavy

ČOV Horažďovice

Popis Dodávka a montáž strojní technologie - úprava biologické linky

ČS PZ1 Krupka

Popis Realizace technologických dodávek včetně elektroinstalace

ČSOV Cítoliby - rekonstrukce

Popis Rekonstrukce technologie, elektroinstalace a MaR

ČSOV Kozolupy

Popis Oprava potrubního propojení ČS

ČSOV Střekov - stoka X

Popis Rekonstrukce technologie

CTPar Bor u Tachova - 6x ČS

Popis Realizace technologické elektroinstalace a MaR

Lyckeby Amylex - "SO05 nakládání s OV zdrtková věž" - 1. etapa

Popis Technologie - instalace směsné nádrže a rotačního síta

SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice - kanalizační přípojka

Popis Dodávka a montáž technologického zařízení splaškové a kanalizační přípojky

VDJ Krásný Dvoreček - ATS Úhošťany

Popis Dodávka a montáž strojní technologie a elektroinstalace

2017

CHBČOV Draslovka

Popis Dodávka a instalace zařízení pro posílení aeračního systému bioreaktorů

Investor Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Realizace 10/2016 - 03/2017

ČOV Jirkov - stabilizace procesu nitrifikace

Popis Dodávka a montáž strojní technologie

Realizace 07-11/2017

ČOV Tisá - intenzifikace

Popis Dodávka a montáž strojní technologie

Realizace 03-09/2017

ČS1 a ČS2 - splašková kanalizace v obci Třebíz

Popis Dodávka pro ČS strojní a elektro

ČSOV Děčín, Nebočady - odstranění výusti

Popis Odstranění výusti a vystrojení nové ČSOV včetně technologie a elektro

Realizace 11-12/2017

ČSOV Podbořany - Bílý kopec

Popis Rekonstrukce elektroinstalace, výměna čerpadel a rozvaděčů

Realizace 11/2017

CTP - Předčištění odpadních vod z provozu Petrol

Popis Dodávka a montáž strojní technologie a elektroinstalace

Investor CTP Invest, spol. s r.o.

Realizace 01 - 03/2017

Líský - kanalizace a vodovod

Popis Vystrojení ATS a ČS

Louka u Litvínova - ČOV a kanalizace

Popis Dodávka a montáž strojní technologie, elektroinstalace a MaR, stavební část

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Naše firma Dodávka a montáž strojní technologie, elektroinstalace a MaR, stavební část

Realizace 12/2017-06/2018

Gen. dodavatel Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s., Ústí nad Labem

VDJ Skřivánek

Popis Dodávka a montáž strojní technologie

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vrt HV13 Pavlíčky

Popis Osazení nového čerpadla, rekonstrukce elektroinstalace

Realizace 11/2017

2016

ČOV Agris Medlov

Popis Dodávka a montáž technologického vystrojení

Investor Agris spol. s r. o.

Realizace 09/2016

ČOV Bohušovická mlékárna

Popis Technologické úpravy ČOV

Investor Bohušovická mlékárna, a.s.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 10/2016

ČOV Hořešovice - kalová koncovka

Popis Dodávky a montáže technologie strojní a elektro

Investor Obec Hořešovice

Realizace 03 - 05/2016

ČOV Židovice

Popis Rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Aroma Praha, a.s.

Realizace 11 - 12/2016

ČSOV Teplice - Sobědruhy

Popis Dodávka technologie pro ČS strojní a elektro

Investor SVS a.s.

Realizace 04 - 06/2016

VDJ a ČS Kubistov

Popis Rekonstrukce strojní technologie a elektroinstalace

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace 07 - 12/2016

VDJ Jiřetín pod Bukovou

Popis Rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace 9/2016

VDJ Varnsdorf - Pěnkavčí vrch

Popis Rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace 01 - 06/2016

Vrt Tašov

Popis Rekonstrukce čerpání, armatur a potrubí

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace 12/2016

Vrt Velké Chvojno

Popis Rekonstrukce čerpání, armatur a potrubí

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Realizace 11/2016

2015

ČOV Buštěhrad

Popis ČOV areálu strojírenského vědeckotechnického parku Buštěhrad

Investor Strojírenský vědeckotechnický park s.r.o., Buštěhrad

Naše firma Dodávka technologického zařízení ČOV Buštěhrad 100 EO

Realizace 12/2014 - 03/2015

Gen. dodavatel Ing. Zdeněk Pešek, Družec

ČOV Chrustenice + ČS

Popis Kompletní rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR ČS pitné vody Chrustenice

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 03 - 08/2015

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV CTPark Bor u Tachova - rozšíření ČOV

Popis Dostavba dvou biologických linek s rozdělovacím objektem a úpravami stávajícího objektu a technologického zařízení ČOV

Investor CTP Invest, spol. s r.o.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 07 - 11/2015

Gen. dodavatel STAVPRO-služby s.r.o., Kladruby

ČOV Dýšina

Realizace 04 - 09/2015

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV Neštěmice - kalová voda

Popis Realizace nové nadzemní potrubní trasy kalové vody

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Kompletní dodávka technologického zařízení potrubní trasy

Realizace 10 - 11/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Krásné Březno - Pod Kanonem

Popis Rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 12/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Starý ŠIdlov

Popis Rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 11 - 12/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČSOV Lenešice

Realizace 12/2015

Gen. dodavatel Ekostavby Louny, s.r.o.

ČSOV Líně

Realizace 09/2015

Gen. dodavatel BP STAVBY CZ, s.r.o.

ČSOV Střekov

Popis ČSOV Střekov, stoka

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologického zařízení ČS

Realizace 01 - 02/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Poděbradka a.s. - intenzifikace ČOV

Popis Realizace technologie MBBR předčištění odpadních vod

Investor Poděbradka a.s.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 10 - 12/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Pozdeň - ČS2 a 3

Realizace 12/2015

Gen. dodavatel Ekostavby Louny, s.r.o.

VDJ Malá Tisová

Popis Kompletní rekonstrukce strojní technologie, elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávky a montáže technologie strojní, elektro a MaR

Realizace 08 - 10/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

VDJ Trmice - Horská

Popis Kompletní výměna strojní technologie armaturní komory VDJ a doplnění automatické tlakové stanice, rekonstrukce elektroinstalace a MaR

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka a montáž technologického zařízení VDJ, rekonstrukce elektroinstalace a MaR

Realizace 04 - 06/2015

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

2014

ATS Vrbičany

Popis Rekonstrukce vodoměrné šachty a doplnění automatické stanice pro zvyšování tlaku

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 07 - 09/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Chlumec

Popis ČS Chlumec - doplnění automatické tlakové stanice

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologického zařízení ATS

Realizace 10 - 11/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Chotovice

Popis Rekonstrukce technologie čerpací stanice pitné vody

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 11/2013 - 05/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS K2a Mlýny

Popis Rekonstrukce technologického vystrojení vrtu a armaturní komory vrtu

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologického vybavení vrtu a armaturní komory vrtu

Realizace 10 - 11/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Mezná

Popis Rekonstrukce čerpací stanice a vrtu

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologického vybavení vrtu, sedimentační nádrže a čerpací stanice

Realizace 11 - 12/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČSOV Štěnovický Borek

Popis Rekonstrukce ČSOV

Investor Obec Štěnovický Borek

Naše firma Dodávka technologického zařízení

Realizace 11 - 12/2014

Gen. dodavatel VKV Bravos, Radnice

Dolní Břežany - zlepšení kvality pitné vody

Popis Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany

Investor Obec Dolní Břežany

Naše firma Rekonstrukce VDJ Safina, a ATS a VDJ Hodkovice

Realizace 05/2013 - 04/2014

Gen. dodavatel Sdružení Břežany - Pohl CZ, a.s. a Stavitelství Řehoř

Tlučná - kalová koncovka

Popis Rekonstrukce technologického zařízení na odvodnění kalu ČOV

Investor Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Naše firma Dodávka sítopásového lisu a úprava kalové koncovky

Realizace 07/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Vilémov - kalová koncovka

Popis Rekonstrukce technologického zařízení na odvodnění kalu ČOV

Investor Čístírna odpadních vod Vilémov, a.s.

Naše firma Dodávka sítopásového lisu a úprava kalové koncovky

Realizace 11/2014

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Všeradice ÚV a VDJ

Popis Kanalizace a vodovod Všeradice, část ČOV a kanalizace

Investor Obec Všeradice

Naše firma Dodávka technologické části vrtů, úpravny vody a vodojemu

Realizace 05 - 10/2014

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

2013

ČOV Biřkov

Popis Intenzifikace ČOV Asavet a.s., Biřkov

Investor Asavet a.s., Biřkov

Naše firma Dodávka technologické části

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Liblín

Popis Intenzifikace ČOV Liblín pro 450 EO s použitím MBBR technologie

Investor Obec Liblín

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 03 - 05/2013

Gen. dodavatel VKV BRAVOS s.r.o.

ČOV Tlučná

Popis Intenzifikace ČOV s použitím MBBR technologie pro 9 900 EO

Investor Čistírna - zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05 - 12/2013

Gen. dodavatel Sdružení STREICHER - BÖGL a KRÝSL

ČOV Vilémov

Popis Intenzifikace a optimalizace čištění komunálních a průmyslových odpadních vod pro 4 800 EO s pomocí MBBR technologie

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04 - 09/2013

Gen. dodavatel EUROVIA CS, a.s.

ČOV Zelená - II. etapa

Popis Intenzifikace ČOV Zelená pro 1600 EO

Investor Obec Zelená a obec Málkov

Naše firma Dodávka technologické části

Gen. dodavatel Vodohohospodářská stavební spol. s r.o.

ČS Vstiš

Popis Dodávka technologie pro čerpací stanici odpadních vod

Naše firma Dodávka technologické části

Gen. dodavatel BP STAVBY CZ, s.r.o.

Neutralizace odpadních vod pivovaru Velké Březno

Popis Neutralizace odpadních vod na odtoku z Pivovaru Velké Březno Q 30 m3/hod

Investor Heineken Česká republika, a.s.

Naše firma Kompletní dodávka

Realizace 09 - 11/2013

Všeradice ČOV a ČSOV

Popis Kanalizace a vodovod Všeradice, část ČOV a kanalizace

Investor Obec Všeradice

Naše firma Dodávka technologické části ČOV a čerpacích stanic odpadních vod

Realizace 06 - 11/2013

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

2012

ČOV Broumy

Popis Nová ČOV pro 1 000 EO

Investor Obec Broumy

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 08/2012 - 12/2012

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV Dětenice - kalové hospodářství

Popis ČOV pro 1 000 EO

Investor Obec Dětenice

Naše firma Kompletní dodávka

Realizace 09/2012 - 12/2012

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Žižice

Popis ČOV pro 1200 EO

Investor Obec Žižice

Naše firma Generální dodavatel

Realizace 06/2008 - 02/2012

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČS Farská

Popis Rekonstrukce strojní části čerpací stanice pitných vod

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 12/2012

ČS Křešice

Popis Rekonstrukce strojní části čerpací stanice pitných vod

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 02 - 04/2012

ČSOV Kryry

Popis Nové technologické vybavení čerpací stanice odpadních vod

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Gen. dodavatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Unipetrol Litvínov

Popis Předúprava fenolových vod ze sanací podloží v areálu Unipetrol

Investor Unipetrol, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 01/2012 - 05/2012

Gen. dodavatel AQUATEST, a.s.

VDJ Louny HTP

Popis Nové vystrojení armaturní komory vodojemu

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 11 - 12/2012

2011

ČOV Hořešovice

Popis ČOV pro 750 EO

Investor Obec Hořešovice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 09/2011 - 10/2011

Gen. dodavatel Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o.

ČOV Kamenice

Popis Intenzifikace ČOV pro 4000 EO

Investor Obec Kamenice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2010 - 11/2011

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Kyšice

Popis Rozšíření dmychárny a úprava provozního objektu

Investor Obec Kyšice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2010 - 02/2011

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Přelíc

Popis ČOV pro 2100 EO

Investor Obec Přelíc

Naše firma Generální dodavatel

Realizace 07/2010 - 02/2011

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČOV Šabina

Popis Výstavba nové ČOV pro 360 EO

Investor Obec Šabina

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 07/2011 - 09/2011

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV Zelená

Popis ČOV pro 600 EO

Investor Obec Zelená

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2009 - 06/2011

Gen. dodavatel Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov

ČOV Žihobce

Popis ČOV pro 350 EO

Investor Obec Žihobce

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 08/2011 - 09/2011

Gen. dodavatel Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov

2010

ČOV Černovice

Popis Výstavba nové ČOV pro 300 EO

Investor Obec Černovice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04/2010 - 06/2010

Gen. dodavatel RENOVUM - stavební činnost s.r.o.

ČOV Chýně

Popis Intenzifikace ČOV pro 6000 EO, výstavba nové technologické linky

Investor Obec Chýně

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05/2010 - 11/2010

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV Líšná

Popis Nová ČOV pro 250 EO

Investor Obec Líšná

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 09/2010 - 12/2010

Gen. dodavatel Sdružení VK Líšná

ČOV Milín

Popis Rekonstrukce ČOV pro 2300 EO

Investor Obec Milín

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05/2010 - 11/2010

Gen. dodavatel ZKP Kladno, s.r.o.

ČOV Ruda

Popis ČOV pro 1000 EO

Investor Obec Ruda

Naše firma Dodávka technologické části pro ČOV a 4 čerpací stanice

Realizace 07/2010 - 11/2010

Gen. dodavatel Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Chomutov

ÚV Líšná

Popis Úpravna vody pro 250 EO

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 09 - 12/2010

ÚV Štěchovice

Popis Rekonstrukce úpravny vody

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 08 - 09/2010

2009

ČOV Meclov

Popis Nová ČOV pro 800 EO + ČSOV

Investor Obec Meclov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05/2009 - 06/2009

Gen. dodavatel Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

ČOV Merklín

Popis Nová ČOV pro 1300 EO + 2 ČSOV

Investor Obec Merklín

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04/2009 - 09/2009

Gen. dodavatel BIS, a.s.

ČOV Milavče

Popis Nová ČOV pro 650 EO

Investor Obec Milavče

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2008 - 02/2009

Gen. dodavatel PRAVES spol. s r.o.

ČOV Mnichov

Popis Nová ČOV pro 220 EO

Investor Obec Mnichov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 11/2009

Gen. dodavatel BIS, a.s.

ČOV Skřípov

Popis Nová ČOV pro 650 EO

Investor Obec Skřípov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04/2009 - 06/2009

Gen. dodavatel Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

ČOV Zvoleněves

Popis Nová ČOV pro 1200 EO

Investor Obec Zvoleněves

Naše firma Generální dodavatel

Realizace 05/2006 - 12/2009

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČSOV Neuměřice

Popis Dodávka technologie pro 2 čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Neuměřice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2009

Gen. dodavatel FISA s.r.o.

ČSOV Ohučov

Popis Dodávka technologie pro 2 čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Staňkov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04/2009

Gen. dodavatel VEToP spol. s r. o.

ČSOV Svádov, Olšinky

Popis Dodávka technologie pro 3 nové čerpací stanice odpadních vod

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 08 - 10/2009

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

2008

ATS Blatnice

Popis Dodávka automatické tlakové stanice pro zásobování obce pitnou vodou

Investor Obec Blatnice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 2008

Gen. dodavatel BP STAVBY CZ. s r.o.

ČOV Březina

Popis Nová ČOV pro 1000 EO

Investor Obec Březina

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 04/2008 - 10/2008

Gen. dodavatel Oldřich Merta - Mertastav

ČOV Kočov

Popis Nová ČOV pro 250 EO

Investor Obec Kočov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05/2007 - 08/2008

ČOV Kout na Šumavě

Popis Intenzifikace ČOV pro 1000 EO - výstavba nové biologické linky

Investor Obec Kout na Šumavě

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 06/2008 - 12/2008

Gen. dodavatel PRAVES spol. s r.o.

ČOV Olovnice

Popis Nová ČOV pro 1300 EO

Investor Obec Olovnice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 08 - 09/2008

Gen. dodavatel POHL cz, a.s.

ČOV Podlešín

Popis Intenzifikace ČOV pro 550 EO - výstavba nové biologické linky

Investor Obec Podlešín

Naše firma Kompletní dodávka

Realizace 04/2008 - 07/2008

Gen. dodavatel FISA s.r.o

ČOV Preciosa Minkovice

Popis Nová ČOV pro biologické čištění průmyslových odpadních vod speciální technologií MBBR aktivačního systému s pevným nosičem biomasy ve vznosu

Investor PRECIOSA, a.s.

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 09/2008 - 12/2008

Gen. dodavatel STS Technologie spol. s r.o.

ČOV Tuchořice

Popis Nová ČOV pro 480 EO - SBR systém

Investor Obec Tuchořice

Naše firma Kompletní dodávka

Realizace 04/2008 - 10/2008

Gen. dodavatel FISA s.r.o.

ČSOV Smečno

Popis Nové technologické vybavení čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Smečno

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 03/2008

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

ČSOV Plesná

Popis Technologická dodávka 2 nových ČSOV včetně mechanického předčištění

Investor Obec Plesná

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 12/2008

Gen. dodavatel Stavby IS, s.r.o.

ČSOV Zdemyslice

Popis Dodávka technologie pro 3 nové čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Zdemyslice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 2008

Gen. dodavatel BP STAVBY CZ. s r.o.

Vodojem Žihobce

Popis Rekonstrukce vodního zdroje a vodojemu pro zásobování obce pitnou vodou

Investor Obec Žihobce

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 09 - 10/2008

Gen. dodavatel Lesní stavby, s.r.o.

2007

Čerpací stanice Staré Fláje

Popis Měření hladin v 6 studních včetně nového ŘS a přenosů

Investor Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše firma Dodávka SŘTP

Realizace 2007

ČOV Třebichovice

Popis Nová ČOV pro 2100 EO

Investor Obec Třebichovice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 10/2006 - 10/2007

ČOV Tymákov

Popis Nová ČOV pro 2100 EO

Investor Obec Tymákov

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05/2006 - 047/2007

ČSOV Dešenice

Popis Nová čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Dešenice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 2007

Gen. dodavatel Lesní stavby, s.r.o.

2006

ATS Kounov

Popis dodávka automatické tlakové stanice pro zásobování obce pitnou vodou

Investor Obec Kounov

Realizace 07/2006

Gen. dodavatel Ekostavby Louny, s.r.o.

ČOV Buštěhrad

Popis nová ČOV pro 4000 EO, dodávka technologické části

Investor Obec Buštěhrad

Realizace 05 - 09/2006

Gen. dodavatel Geosan group, a.s.

ČOV Draslovka Kolín

Popis nová ČOV pro biologické čištění průmyslových odpadních vod s obsahem kyanidů a anilínu, kapacita 200 m3.d-1

Investor Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Realizace 09 - 11/2006

ČOV Folmava

Popis Intenzifikace ČOV na 1500 EO - výstavba nové biologické linky

Investor Obec Česká Kubice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 06 - 08/2006

ČOV Švihov

Popis nová ČOV pro 1600 EO, dodávka technologické části ČOV + 5 čerpacích stanic

Investor Obec Švihov

Realizace 04 - 07/2006

Gen. dodavatel Stavmonta, s.r.o.

2005

Aglomerace Bělá - ČOV a kanalizace

Popis nová ČOV pro 1700 EO

Investor Sdružení obcí Bělská skupina

Naše firma dodávka technologické části

Realizace 01/2005 - 04/2005

Gen. dodavatel Stavmonta s.r.o. Plzeň

Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé - rekonstrukce ČOV

Popis nová ČOV pro 200 EO návrh, projektová dokumentace, dodávka technologické části

Investor PhDr. Helena Kuličová

Realizace 10/2005 - 12/2005

Gen. dodavatel Martin Dušák Stylstav

Kozolupy II etapa

Popis nová čerpací stanice odpadních vod

Investor Obec Kozolupy

Realizace 10/2005

Gen. dodavatel Stavmonta s.r.o. Plzeň

Odkanalizování obce Vysoká Libyně - ČOV a kanalizace

Popis nová ČOV pro 300 EO, dodávka technologické části

Investor Obec Vysoká Libyně

Realizace 10/2005 - 11/2005

Gen. dodavatel Presskan, s.r.o.

Protivanov - ČOV

Popis nová ČOV pro 1600 EO, dodávka technologické části

Investor Obec Protivanov

Realizace 07/2005 - 09/2005

Gen. dodavatel MIS s.r.o. Protivanov

Rynholec - ČOV

Popis nová ČOV pro 1000 EO

Investor Obec Rynholec

Realizace 04/2004 - 07/2005

Gen. dodavatel PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Spálenec - kanalizace a ČOV

Popis nová ČOV pro 400 EO

Investor Obec Česká Kubice

Naše firma Dodávka technologické části

Realizace 05 - 07/2005

Gen. dodavatel Invest tel s.r.o. Klatovy

Železná Ruda - rekonstrukce ČOV

Popis rekonstrukce ČOV pro 19 000 EO, dodávka technologické části

Investor Obec Železná Ruda

Realizace 10/2005 - 11/2005

Gen. dodavatel Stavmonta s.r.o. Plzeň

2004

Odkanalizování města Mýto

Popis nová ČOV pro 2100 EO, dodávka technologické části

Investor Město Mýto

Realizace 05/2003 - 4/2004

Gen. dodavatel S&H stavební a obchodní firma s.r.o, Rokycany

Poděbradka a.s. - intenzifikace ČOV

Popis intenzifikace ČOV pro 16 000 EO, dodávka technologické části

Investor Poděbradka a.s.

Realizace 07/2004 - 10/2004

Gen. dodavatel Agrostav Pardubice a.s.

2003

ČOV Lesná

Popis výstavba nové ČOV pro 550 EO, dodávka technologické části

Investor Obec Lesná

Realizace 08/2003 - 11/2003

Gen. dodavatel HOCHTIEF VSB divize 3