PRO-AQUA CZ, s.r.o. - Realizace a dodávky vodohospodářských zařízení

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Společnost PRO-AQUA CZ, s.r.o. zajišťuje

Čištění odpadních vod, úpravu vod pitných, vybavení čerpacích stanic a dalších technologických celků a zařízení včetně komplexních systémů řízení a regulace.

Oblast čištění a úprav vod

 • Dodávky technologických celků a zařízení pro čištění a úpravu vod
 • Dodávky řídících systémů pro technologie čištění a úpravy vod
 • Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV
 • Výstavbu nových ČOV formou „na klíč“
 • Studie a návrhy technologií čištění komunálních a průmyslových odpadních vod
 • Optimalizace provozu čistíren komunálních a průmyslových odpadních vod
 • Vedení zkušebních provozů na ČOV včetně analytického servisu
 • Vypracování energetických a ekologických auditů
 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace

Oblast investorsko-inženýrské činnosti

 • Rozhodnutí o umístění staveb
 • Stavební povolení
 • Podklady pro uzavření smluv o dílo na dodávku staveb
 • Technický a stavební dozor po dobu realizace staveb
 • Kolaudační rozhodnutí

O společnosti PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Společnost PRO-AQUA CZ, s.r.o. vznikla v roce 2003 jako dodavatelská firma specializující se na dodávku a montáž technologických celků a zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy vod pitných.

Naši pracovníci jsou odborníci z oborů stavebnictví, strojírenství, elektrotechniky, řízení a regulace, chemického inženýrství, technologie čištění a úpravy vod. Pracují flexibilně s technicko – technologickými celky s ohledem na potřeby nalezení optimálních řešení pro jednotlivé konkrétní případy. Proto dodavatelsky zajišťujeme instalaci technologických celků nejen české, ale i zahraniční výroby.

Pracujeme přednostně podle těchto základních kritérií: